16 lutego 2021 powstała inicjatywa „Komitet2021”

Inicjatywa społeczna „komitet2123.pl” ma za cel pozyskanie jak największej liczby osób i instytucji, by przywrócić na trwałe pamięć o powstałej w latach 1921-1923 kluczowej strategicznie i prestiżowo inwestycji II Rzeczypospolitej:

Transatlantycki Kompleks Nadawczo-Odbiorczo-Manipulacyjny(1) bardziej znanej jako
Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza

Mamy nadzieję, iż każda zainteresowana osoba będzie mogła przedstawić swoje pomysły na przywrócenie świadomości historycznej RP tak istotnego i, paradoksalnie na miarę swojej wielkości, zapomnianego wydarzenia w dziejach II Rzeczypospolitej.
Inicjatywa ta powstała również w wyniku niezrozumiałego oporu (m.in. Rady Gminy Stare Babice mimo inicjatyw Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice) wobec idei trzyletnich obchodów w latach 1921-1923. Uważamy, iż trzyletnie obchody są konieczne by „zrekompensować” co najmniej 30-letni okres banicji historycznej jakiej doznała Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza w okresie po PRL-owskim. Widzimy nasze działania również jako wsparcie „głównego alternatora (mamy nadzieję)” obchodów: 100-lecia TRCN (link)

1) Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego Babice-Boernerowo – pod red. Jerzego Bogdana Raczka – ISBN 978-83-949997-0-4.

Print Friendly, PDF & Email