25 stycznia 1921 – z cyklu sto lat temu

W 1919 roku firma General Electric, rozpoznając ogromny potencjał ekonomiczny i znaczenie strategiczne ówcześnie już sprawdzonych technologii radiotelegraficznych, powołała Towarzystwo „Radio Corporation of America” (RCA).

Mimo przewidywanych olbrzymich kosztów, Ministerstwo Skarbu RP, zaaprobowało 12 września 1920 roku inicjatywę budowy centrali radiotelegraficznej, tj. systemu nadajników (na wzór instalacji RCA w Port Jefferson) i odbiorników oddalonych o kilkanaście kilometrów (zgodnie z wymogami stosowanej technologii – na wzór instalacji RCA w Riverhead).

25 stycznia 1925 Sejmowa Komisja Komunikacyjna (Sejmu RP) upoważniła ówczesnego ministra poczt i telegrafów Władysława Stesłowicza, do zawarcia umowy z RCA przy wsparciu/udziale firm polskich oraz spodziewanym terminem rozruchu instalacji na luty 1923.

W tym czasie powołano Biuro Budowy Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej w Warszawie przy ul. Chmielnej 16 m. 3, w składzie:

ciąg dalszy wydarzeń >>>

Print Friendly, PDF & Email