List otwarty Stanisława Fijałkowskiego do RG Stare Babice

Sprawa konkursu historycznego o Babicach i okolicy.

W latach minionych z inicjatywy Pana Marcina Łady, redaktora Gazety Babickiej był organizowany konkurs historyczny o Babicach i okolicy, był to nie tylko konkurs wiedzy, ale także możliwość poznania siebie, ludzi, miejscowości, dziejów i tradycji. Ostatnio zaniechano tego zadania i nie ma go w planie gminnych uroczystości i imprez, konkursów; czemu?

Opracowałem regulamin konkursu i przekładam Radzie Gminy do rozpatrzenia i zatwierdzenia jako szkolnego i gminnego konkursu o Babicach i okolicy. Mogę pomóc w organizacji konkursu a gminną komisję oświaty wspomogę w pracy dla dobra oświaty i wychowania, przybędę na zebranie komisji gdy będę powiadomiony, zaproszony.

W Dniu Niepodległości załączam artykuł, który kieruje do radnych i Gazety Babickiej.

Konieczna jest gminna debata nad stanem oświaty w gminie i planach wychowawczych szkół aby wyzwalać Ducha i wychowywać do niepodległości, pełnej niepodległości, do odpowiedzialności za siebie, za rodzinę, naród, za Polskę.

Zbrodnią na Duchu będzie dalsze utrwalanie lewicowości, tego co było „aby było jak było”

Stanisław Fijałkowski

GMINNY KONKURS HISTORYCZNY
J A, M O J A R O D Z I N A, M O J D O M , N A S Z E B A B I C E

1 etap klasowy: J a i m o j a r o d z i n a.

Ogłoszenie konkursu w terminie bliskim Dnia Niepodległości, 11 listopada.

Dyrektor, wychowawcy na godzinach wychowawczych, nauczyciele historii ogłaszają konkurs dzieciom i jego cele.
Dzieci poucza się na godzinach wychowawczych i przygotowuje się do rozumienia ważności i potrzeby poznawania siebie i rodziny; tego kim się jest i po co żyje.

Na następnych godzinach z wykorzystaniem domowych wywiadów, kronik, albumów uczestnicy piszą pracę konkursową na ocenę. Najlepsze prace klasowe wychowawcy przekazują nauczycielom historii, języka polskiego jako prace konkursowe, szkolne, które nagradza dyrektor szkoły z wychowawcami i nauczycielem historii na apelu szkolnym.

2 etap konkursu: N a s z e B a b i c e, m o j a m i e j s c o w o ś ć dzieje, zabytki i osobliwości.

Wychowawczy organizują spacer, wycieczki klasowe po miejscowości i okolicy. Informują o dziejach, obiektach zabytkowych a dzieci notują wiadomości, fotografują miejsca czci i pamięci, zabytki czy osobliwości miejscowem oraz wykonują albumy swoich miejscowości na ocenę.

Wychowawcy oceniają prace, prace nagradzają, organizują wystawę; najlepsze prace przekazują sołtysom wsi.

Sołtysi nagradzają pracę, prezentują mieszkańcom.

Lektura: Książka Stanisława Fijałkowskiego „Babice i okolice. Historia i dziedzictwo.”

3 etap konkursu: Finał gminny. Z n a m B a b i c e i o k o l i c e.

Termin, około 3 maja Dnia Ojczyzny

Reprezentanci szkół uczestniczą w gminnym konkursie – Babice i okolice, w konkursie pytań i odpowiedzi.
Może to być impreza gminna, najlepsi otrzymają dyplomy a w nagrodę atrakcyjną wycieczkę z przewodnikiem po terenie gminy czy dalszą szlakiem dziejów w Puszczy Kampinoskiej.

Redakcja portalu warszawskiewesterplatte.pl serdecznie dziękuje za nadesłane materiały zaznaczając, że nie sprawdza dogłębnie informacji w dostarczonych tekstach;
za ich treść odpowiadają Autorki lub Autorzy.
Zastrzeżenia co do treści prosimy monitować pod nr telefonu +48 797 529 802 i na e-mail portalu.


Print Friendly, PDF & Email