Młodzieżowa Rada Gminy Babice

Cieszy nas niezmiernie postawa Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, która zajęła jednoznaczne stanowisko w sprawie trzyletnich obchodów 100-lecia TRCN. Niestety inicjatywa ta spotkała się z brakiem zrozumienia przez większość radnych (RG Stare Babice) potencjału promocyjnego 100-lecia TRCN dla Gminy, negacją większości Rady Gminy Stare Babice. Kolejne wybory trochę (za)późno bo w 2023!

Przy tej okazji dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Stare Babice Sławomirowi Sumce za wspieranie idei trzyletnich obchodów 100-lecia TRCN. Od początku swojej działalności na rzecz społeczności Starych Babic dostrzegł On i próbuje wykorzystać dla dobra Gminy Stare Babice i Jej Mieszkańców, wartość dziedzictwa narodowego jakie los powierzył społeczności Starych Babic. Niestety tej świadomości nie posiada większość członków Rady Gminy Stare Babice.

Print Friendly, PDF & Email