O nas, dlaczego WarszawskieWesterplatte i dlaczego PAL

Inicjatywa społeczna „WarszawskieWesterplatte.PL” skupia wolontariuszy, dla których:

  • dbanie o historię Regionu, w którym przyszło nam żyć;
  • interesowanie się Regionu oraz Mieszkańców bieżącymi problemami i relacjami;
  • kształtowanie teraźniejszości z myślą o Regionu oraz Mieszkańców przyszłości;

to obowiązki wynikające z dziedzictwa, to patriotyzm, to „polityczna edukacja” następnych pokoleń, które powinny cieszyć się wolnością i dobrobytem, by włożony trud oraz poświęcone życia tysięcy naszych przodków nabrały sensu i uznania. To jesteśmy Im „winni”.

Właśnie idea PAL („Portal Aktywnych Lokalsów”) ma za zadanie skierować uwagę nie tylko młodzieży ale i dorosłych na konieczność zaangażowania, samodzielnego myślenia i oceniania jak wygląda lokalna rzeczywistość, podejmowania konkretnych działań dla wspólnego dobra, „pilnowania” by zmiany szły w ustalonym kierunku, a osoby do tego powołane (uprawomocnione) wykonywały powierzone im obowiązki uczciwie i rzetelnie.

Jako „nasz” Region (naszą „lokalność”) rozumiemy tereny wewnątrz i wokół Lasu Bemowskiego: m.in. Fort Radiowo, Stare Babice, Boernerowo, Janów, Kwirynów, Latchorzew, Klaudyn, Radiowo, Lotnisko Warszawa-Babice (Bemowo)

Skąd nazwa „WarszawskieWesterplatte”?

Tak jak geograficznym „centrum” Regionu jest Las Bemowski, tak historycznym „centrum” jest okres II Rzeczypospolitej i Jej obrony.
Naszym zdaniem zapomniana historia obrony i obrońców Regionu winna być co najmniej tak samo znana świadomości historycznej Polaków jak obrona Westerplatte – przynajmniej takim jest marzenie głównego inicjatora „warszawskiewesterplatte.pl” Grzegorza Grzybowskiego.

Działać na rzecz historii i przyszłości (siłą rzeczy) możemy „jedynie” teraz, a postawione cele nie dadzą się zrealizować bez aktywności, bez uprawiania polityki jako konieczności zajmowania stanowiska wobec bieżącej sytuacji i reagowania na nią, nie da się bez nagłaśniania tego jak i gdzie jest źle, a jak mogłoby być.

Westerplatte w bieżącej polityce, to niestety również teren manifestowania ideologii, koncepcji politycznych zmierzających do ubezwłasnowolniania samorządów, ignorowania kompetencji lokalnych społeczności na rzecz akcjonizmów władz centralnych.
Działając u podstaw widzimy jak centralistyczne zarządzanie oddala społeczeństwo od idei wspólnego państwa, poczucia ojczyzny jako całości, dzieli na „bezradnych tutaj” i „samozadowolonych tam”, na obozy o niespójnych interesach.

Mamy nadzieję, że powróci mądrość doceniania i wykorzystywania potencjału lokalnych społeczności w budowaniu zaangażowanego, solidarnego i zjednoczonego społeczeństwa.

Print Friendly, PDF & Email